Κηρύγματα


Ο Άγιος Νικόλαος, Εγκρατείας Διδάσκαλος

Ο Άγιος Νικόλαος, Εγκρατείας Διδάσκαλος

    Ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς αγίους της Εκκλησίας μας. Μετά την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο είναι ο περισσότερο γνωστός σε όλο τον Ορθόδοξο Κόσμο. Πολλοί Χριστιανοί φέρουν...


Read More

Μήνυμα Χριστουγέννων: Ο πόνος θα φέρει τη χαρά και ο θρήνος την ευφροσύνη.

Μήνυμα Χριστουγέννων: Ο πόνος θα φέρει τη χαρά και ο θρήνος την ευφροσύνη.

    Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο...


Read More

Η οργή και ο θυμός κάνουν θηρίο τον άνθρωπο

Η οργή και ο θυμός κάνουν θηρίο τον άνθρωπο

    Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο...


Read More

Στις πονηρές ημέρες που ζούμε, ας εργασθούμε για το αγαθό

Στις πονηρές ημέρες που ζούμε, ας εργασθούμε για το αγαθό

      Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα...


Read More

Το πιο επαναστατικό σύνθημα: «Έν σώμα και έν πνεύμα…».

Το πιο επαναστατικό σύνθημα: «Έν σώμα και έν πνεύμα…».

    Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο από...


Read More

«Χριστός εστίν η ειρήνη ημών».

«Χριστός εστίν η ειρήνη ημών».

   Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο από...


Read More

« Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός»

« Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός»

    Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο...


Read More

Η Ταπείνωση, κατά το παράδειγμα του Χριστού

Η Ταπείνωση, κατά το παράδειγμα του Χριστού

     «Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος ταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι Θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα το υπέρ παν όνομα».      Δηλαδή: «Και ευρέθη...


Read More

ΚΗΡΥΓΜΑ (Ευαγγέλιο, ο θείος Λόγος στη ζωή μας)

ΚΗΡΥΓΜΑ (Ευαγγέλιο, ο θείος Λόγος στη ζωή μας)

    Κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που αναφέρονται στον Απόστολο και στο ιερό Ευαγγέλιο, καθώς δεν είναι τίποτα άλλο...


Read More

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ (Οι σύγχρονοι διωγμοί των Χριστιανών…)

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ (Οι σύγχρονοι διωγμοί των Χριστιανών…)

  Εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα πρωτοβουλία στην ιστοσελίδα osiosxatziananias.gr και στο εξής κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε το Κήρυγμα (το Λόγο του Αποστόλου) της προηγούμενης Κυριακής .    Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα λόγια που...


Read More