Η Βιογραφία του Γέροντος Ιωαννικίου Ανδρουλάκη

Το βιβλίο του βίου του με τίτλο:

<<Γέροντας Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης Αρχιμανδρίτης & Προσκυνητής>>

εγράφη με την ευλογία του κατά το διάστημα του τελευταίου έτους της ζωής του και περιέχει στοιχεία από όλον του τον βίο, καθώς επίσης και από

<<τις συνήθειες και τη διδασκαλία του>>. Διατίθεται δωρεάν από τα πνευματικά του παιδιά.

Ξεφυλλίστε το