Ποιοι οι Πολύτιμοι Θησαυροί που μας Δώρισε ο Τριαδικός Θεός;

Ποιοι οι Πολύτιμοι Θησαυροί που μας Δώρισε ο Τριαδικός Θεός;

    Κυριακής 24 Φεβρουαρίου 2019. Κυριακής ΙΖ’ Λουκά και Κυριακή του Ασώτου. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Μνήμη της Εύρεσης Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη.Ευαγγελική περικοπή Κατά Λουκά: ιε΄ 11-32, η παραβολή του Ασώτου υιού.  Απόστολος, Επιστολή Αποστόλου Παύλου  Προς Κορίνθιους Β’, δ΄6-15, θησαυρός σε πήλινα σκεύη.

 

 

                                                                                                                           

Αποστολικό Κήρυγμα

 «Έχουμε τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσιν».

(  Έχουμε τον ανεκτίμητο θησαυρό της ενδόξου γνώσεως μέσα στα σώματα μας, τα αδύνατα και εύθραυστα σαν όστρακα).

 

            Αγαπητοί μου αδελφοί.

Σήμερα η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την εύρεση της τιμίας κάρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Το αποστολικό ανάγνωσμα μας μιλάει για ένα θησαυρό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι έχουμε τον θησαυρό τούτο μέσα στα οστράκινα, στα εύθραυστα σώματά μας.

            Θησαυρός πραγματικός η τιμία κεφαλή του Αγίου Ιωάννου. Ο ιερός υμνογράφος την ονομάζει «Θείον θησαύρισμα». Είναι εκείνη η κεφαλή η οποία δεν γνώρισε μολυσμό αμαρτίας. Διότι από μικρός ο Άγιος Ιωάννης αναχώρησε από τον κόσμο, όπου επικρατούσε η αμαρτία και πήγε στην έρημο του Ιορδάνη. Εκεί έζησε το βίος του καθαρό, ασκητικό, αγιασμένο από την κοιλιά της μητέρας του. Καλούσε όλους σε μετάνοια, κήρυττε τη μετάνοια. «Μετανοείτε, ήγγικεν η βασιλεία των Ουρανών», αυτό έλεγε ο Άγιος που εορτάζουμε σήμερα. Ήταν εκείνος για τον οποίο είχε προφητέψει ο Ησαΐας όταν έλεγε: «φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού». Προετοιμάσατε τον δρόμο, τις ψυχές σας, για την υποδοχή του Χριστού. Ποτέ δεν φοβήθηκε, ήταν πάντα ατρόμητος και ήλεγξε και τον βασιλιά Ηρώδη για την ηθική παρανομία του και απηύθηνε εκείνο το «ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του αδελφού σου». Γι’ αυτό και κίνησε το μίσος της πονηρής Ηρωδιάδος, που ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακι. Έτσι και η αγία εκείνη κεφαλή δέχθηκε το κτύπημα του απεσταλμένου του βασιλιά.

 

 

            Ποιους ή ποιόν άλλους θησαυρούς εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έγραψε, «έχουμεν τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσι»; Θησαυρός πολύτιμος είναι και η αλήθεια. Το φώς της αλήθειας. Η αποκαλυφθείσα αλήθεια περί του ανθρώπου και του Θεού. Η γνώση της αλήθειας. «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς». Είναι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Είναι η αλήθεια που παραδόθηκε στους Χριστιανούς της πίστεως. Η παραδοχή και η βίωση της αποκαλυφθείσας αλήθειας. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Το κήρυγμα και το καύχημα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου αλλά και των Αγίων μας.

 

 

            Θησαυρός πολύτιμος είναι και η αθάνατη ψυχή μας. Η πνοή του Θεού στη ζωή μας. Μέσα στα εύθραυστα σώματα μας. Ανυπολόγιστη η αξία της. Αυτό το θησαυρό τον εξαγόρασε από την δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία του Πονηρού ο Χριστός μας με το τίμιο αίμα Του. Και αυτό το βλέπουμε στα βαρυσήμαντα εκείνα λόγια: «Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχή αυτού;» (Μάρκ. Η’ 36).

         Τον πολύτιμο αυτόν θησαυρό, την αθάνατη ζωή μας, καλούμαστε να τον διαφυλάξουμε, γιατί πολλοί εχθροί καιροφυλακτούν να τον αρπάξουν. Έχουμε χρέος να τον σεβόμαστε. Να φροντίζουμε, ως κόρη οφθαλμού την αθάνατη ψυχή μας, καλεσμένη για να ζήσει στην αιωνιότητα και να απολαμβάνει την δόξα και τη μακαριότητα του Θεού.

 

 

            Ακόμη θησαυροί πολύτιμοι είναι οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν και ευαρέστησαν το Θεό. Οι άγιοι είναι τα αισθητά σημεία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Το πλήθος και το νέφος των μαρτύρων, των αγίων και των ομολογητών. Όλοι αυτοί είναι οι πρωτότοκοι αδελφοί μας, οι οποίοι δεν απόλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουράνιας βασιλείας, αλλά περιμένουν και εμάς, ώστε μαζί, ως ένα πνευματικό σώμα να απολαύσουμε την μακαριότητα της βασιλείας των Ουρανών κατά την Δευτέρα παρουσία του Χριστού.

 

           

              Αγαπητοί μου αδελφοί.

Πολύτιμοι θησαυροί μας είναι αυτοί. Ας ευχαριστούμε και ας δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για τους πολύτιμους αυτούς θησαυρούς, για τα ανεκτίμητα αυτά δώρα της αγάπης Του τα οποία μας έχει δωρίσει αλλά και μας δωρίζει ακόμη. Ας μη λησμονούμε ποτέ τους λόγους του Χριστού για την ιδιαίτερη φροντίδα της αθάνατης ψυχής μας, η οποία διαρκώς απειλείται, αλλά και με τίποτα δεν ανταλλάσσεται.     Αμήν!

  

Π.Ε.Ρ.