«Νηστεία». Γράφει ο Γέροντας Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

«Νηστεία». Γράφει ο Γέροντας Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

Αγαπητοί μου Χριστιανοί

      Η νηστεία, είναι μία περίοδος  έντονης πνευματικής εργασίας και ψυχοσωματικής προετοιμασίας. Δεν είναι τυχαία η πρώτη εντολή του Θεού. Στους Πρωτόπλαστους είπε να τρώγουν τους καρπούς από όλα τα δέντρα εκτός από ένα, όπως διαβάζουμε στη Γεν. 2,17: ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

Δηλαδή: Από το δέντρο όμως της γνώσεως του καλού και κακού δεν πρέπει ποτέ να φάγετε από αυτό. Κατά δε την ημέρα κατά την οποία θα φάγετε από τον καρπό του, θα χάσετε το δικαίωμα της αθανασίας, θα αποθάνετε σωματικώς και θα χωρισθείτε από εμέ, που σας έδωσα την ζωή.

 

    Ο  ίδιος ο Χριστός δεν έφαγε ποτέ κρέας, νήστεψε για 40 ημέρες πριν από την σταύρωση Του και μίλησε στους μαθητές Του για τη δύναμη που έχουν η προσευχή και η νηστεία, δύο απαραίτητα πνευματικά όπλα στον αγώνα κατά του διαβόλου.

  Ο Μέγας Βασίλειος στον Ά Λόγο Του μεταξύ άλλων αναφέρει, «Ἐπειδὴ δὲν ἐνηστεύσαμε, ἐφύγαμε ἀπὸ τὸν παράδεισο· ἂς νηστεύσουμε λοιπόν, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε σ᾿ αὐτόν. Δὲν βλέπεις τὸν Λάζαρο, πῶς μὲ τὴ νηστεία μπῆκε στὸν παράδεισο;». 

    Ο διάβολος τρέμει την προσευχή και τη νηστεία και δεν είναι τυχαίο που σε αρκετά σημεία των Ευαγγελικών Περικοπών αναφέρεται ξεκάθαρα, και μάλιστα από τον ίδιο τον Ιησού, όπως στο Κατά Ματθαίον 17,21 που διαβάζουμε τα εξής: «τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία» δηλαδή, αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχή και νηστεία».

    Όπως επίσης στο Κατά Λουκάν 4,1&2 διαβάζουμε, «ο Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου, και ήγετο εν τω Πνεύματι εις την έρημον, ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου, και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέρας εκείνας· και συντελεσθεισών αυτών ύστερον επείνασε».    

    Δηλαδή, ο Ιησούς γεμάτος από Άγιο Πνεύμα, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγείτο με την παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος στην έρημο όπου για 40 ημέρες τον πείραζε ο διάβολος και δεν έφαγε τίποτα εκείνες τις ημέρες και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έπειτα πείνασε. 

   Πολλοί είναι εκείνοι που με ρωτούν «Γέροντα, τα εισερχόμενα βλάπτουν, ή τα εξερχόμενα;» και τους απαντώ ότι δυστυχώς, με ευθύνη αυτών που δεν γνωρίζουν, αλλά και πολλών που αποσκοπούν μόνο στο να γίνονται αρεστοί, υπάρχει παραπληροφόρηση, αλλά  και διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

   Ήταν παράδοση κατά τον Μωσαϊκό νόμο, πριν να καθίσουν για φαγητό, πρώτα να πλύνουν τα χέρια τους, αλλιώς θεωρούνταν αμαρτία και σε όποιον δεν το έκανε επέβαλαν ποινή.

    Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Ιησού ότι οι μαθητές Του παρέβαιναν αυτή τη παράδοση των Πατέρων και τότε Εκείνος τους είπε ότι, τρώγοντας με ακάθαρτα χέρια δεν μολύνεται ο άνθρωπος και πως τα εξερχόμενα είναι αυτά που τον μολύνουν, οι ύβρεις, οι συκοφαντίες και τα πονηρά της καρδιάς.   Ακριβώς αυτό αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον 15,2 «διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν».  

   Και στο Κατά Ματθαίον. 15,11 «οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον». 

    Αυτή αγαπητά μου παιδιά είναι η  αλήθεια και δεν πρέπει να προσαρμόζουμε τον λόγο του Κυρίου  καθώς μας βολεύει.

 

     

     Η νηστεία δεν θα πρέπει όμως να περιορίζεται μόνο στις απαγορευμένες τροφές, γιατί τότε δεν θα υπάρξουν τα πνευματικά αποτέλεσμα που μας διδάσκει ο Κύριος. Πρέπει ταυτόχρονα να νηστέψουμε από τα πάθη μας, την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, τη συκοφαντία, το θυμό, να έχουμε ταπείνωση, να μετανοήσουμε, να προσευχηθούμε  ζητώντας τη συγχώρηση και να εξομολογηθούμε στον πνευματικό μας πριν προσέλθουμε για να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων.

    Κατά τη σαρανταήμερο νηστεία των Χριστουγέννων δεν καταναλώνουμε κρέας, αυγά και τυροκομικά, ενώ από την εορτή της Παναγίας στις 21 Νοεμβρίου, μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου εορτή του Αγίου Σπυρίδωνα, επιτρέπεται η κατανάλωση ιχθύος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.  

  Σας εύχομαι Καλή Σαρακοστή και

Καλή Δύναμη στον αγώνα σας!

Γέροντας Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης

 

 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.