Για+το+χριστιανισμό+αυτό+που+πρέπει+να+καταργηθεί+δεν+είναι+το+σώμα+αλλά+η+φθορά+του.