Βασιλικός+Η+λέξη+«βασιλικός»+προέρχεται+από+την+ελληνική+λέξη+«βασιλεύς»,+που+σημαίνει+«βασιλιάς»,+και+που+εδώ+εννοείται+ο+Ιησούς+Χριστός.