Να Γιατί Πρέπει να Είμαστε Δίκαιοι και Ευλαβείς!

Να Γιατί Πρέπει να Είμαστε Δίκαιοι και Ευλαβείς!

         Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ευαγγέλιο Κατά Λουκά: β’22-40.  Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού. Απόστολος Επιστολή Αποστόλου Παύλου: Προς Εβραίους, ζ΄ 7-17. Η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ.

 

Ευαγγελικό Κήρυγμα

«Ην άνθρωπος εν Ιεροσολύμοις ώ όνομα Συμεών».

 

            Αγαπητοί μου αδελφοί.

 Για το κεντρικό πρόσωπο για το οποίο κάνει λόγο η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Ευαγγελίου είναι ο προφήτης Συμεών. Πρόκειται για ένα πρεσβύτη και σεβαστό Γέροντα, άνθρωπο μεγάλης ηλικίας. Δεν φαίνεται να κατείχε κάποιο ιερατικό αξίωμα, ούτε καμιά άλλη σπουδαία θέση στην ιεραρχία του Ισραηλιτικού λαού. Δεν γνωρίζουμε τίποτε για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, αν ήταν πλούσιος ή φτωχός. Γνωρίζουμε όμως ότι ήταν εξαιρετικά σεβαστό και πνευματικό πρόσωπο. Είχε μεγάλη εκτίμηση από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, μολονότι δεν ήταν μέλος του Συνεδρίου ή της Γερουσίας και δεν ανήκε στην τάξη των πρεσβυτέρων.

          Όμως μας είναι γνωστό ότι ανήκε μεταξύ των εκλεκτών ανθρώπων που περίμεναν «παράκλησιν του Ισραήλ». Το όνομά του Συμεών, σημαίνει «ο ακούων εύθυμα, χαρμόσυνα». Ο πρεσβύτης Συμεών έζησε τα περισσότερα του χρόνια πριν τον ερχομό του Χριστού, προσδοκώντας με πίστη και λαχτάρα τον ερχομό του Λυτρωτή. Έβλεπε καθαρά τα σημεία των καιρών του: Η παρακμή των διδασκάλων του Νόμου και η παραποίηση των εντολών του Θεού από τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η αρρωστημένη θρησκευτική ζωή και η ανώμαλη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε. Όλα αυτά και η παγκόσμια προσδοκία για λύτρωση και σωτηρία έδειχναν, ότι πλησιάζει ο καιρός για την επίσκεψη του θεού.

      Ο γέροντας Συμεών λοιπόν ήταν «προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ». Ο χαρισματούχος πρεσβύτης ζούσε με την βεβαιότητα για τον ερχομό του Χριστού.  Όμως, ο ευαγγελιστής Λουκάς μας κάνει λόγο και για ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αγίου Συμεών: «…ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής… και Πνεύμα ήν Πνεύμα ήν Άγιον επ’ αυτόν». Οι δύο λέξεις «δίκαιος και ευλαβής» είναι χαρακτηρισμοί σημαντικοί, γιατί προέρχονται απ’ αυτόν τον λόγο του Θεού. Σημαίνουν τα λόγια αυτά ότι ήταν άνθρωπος ευθύς και ειλικρινής και ενάρετος. Η λέξη «δίκαιος» φανερώνει την αγιότητα του ολοκληρωμένου πιστού.

 

 

 

            Αγαπητοί μου αδελφοί.

Ο γέροντας αυτός που έγινε Θεοδόχος είχε το ευτύχημα, λόγω της αρετής και της αγιότητάς του, αλλά και της ιδιαιτέρας του αποστολής, να καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. «Και ήλθεν εν τω Πνεύματι εις το ιερόν». Με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκείνη την ημέρα πήγε στο Ναό του Σολομώντα, ακριβώς τη στιγμή που έφθασαν εκεί η Παναγία μας με το Θείο Βρέφος και τον Ιωσήφ.

        Και τότε παίρνοντας στην αγκαλιά του τον Σωτήρα του κόσμου ξεσπάει σε μια προσευχή ευγνωμοσύνης, που είναι συγχρόνως και μια προφητεία: «Νυν απολύεις τον δούλόν σου, Δέσποτα,…». Τώρα που είδα με τα μάτια μου το Λυτρωτή του κόσμου, ας πεθάνω, έκραξε ο άγιος Συμεών. Τον είδε, τον έσφιξε στην αγκαλιά του τον Χριστό με μεγάλη συγκίνηση και είπε απ’ τα βάθη της καρδιάς του: Τώρα ας πεθάνω…

            Άγιε Συμεών πρέσβευε και για μας, να είμαστε δίκαιοι και ευλαβείς και να πορευόμαστε με Πνεύμα Άγιο προς την ευλογημένη Βασιλεία του Θεού.  Αμήν!

 

π. Ε.Ρ.

 

 

 

 

Εικόνες από το διαδίκτυο